ABDULLAH ÖCALAN

4 Nisan 1948 (Resmi kayıt 14 Nisan 1949) tarihinde Urfa (Riha)’nın Halfeti İlçesinin Amara Köyünde doğdu. İlkokulu komşu Ermeni köyü Cibin’de, Ortaokulu Antep’in Nizip ilçesinde okudu. 1968 yılında Ankara Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini bitirdi. Memurluğu sürerken 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdı. Bu yıllarda Kürt sorunu temelinde bir yandan DDKO çevreleriyle öte yandan ‘68 gençlik kuşağı liderleri ile tanıştı. Özellikle Mahir Çayan’ın Kürt meselesinin çözümüyle ilgili radikal çıkışının etkisiyle Hukuk Fakültesini bırakarak, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kayıt yaptırdı. Mahir ve dokuz yoldaşının 1972 Mart’ında Kızıldere’de katledilmesi olayını protesto amaçlı SBF’de yapılan boykota öncülük etti. Bu olaydan dolayı 7 Nisan 1972’de başlayan ve yedi ay süren bir tutukluluk dönemi yaşadı. Cezaevi sonrası sol, sosyalist devrimci yapıları ortak bir çatı altında toparlama girişimlerinde bulundu. Ancak bu çabalar sonuç vermeyince 1973 başlarında ‘Sömürge Kürdistan’ tezi etrafında ayrı grup kurma hazırlıklarına başladı. Bu yönlü ilk tarihî toplantısını, grup arkadaşlarıyla 1973 yılı içinde Ankara Çubuk Barajı’nda gerçekleştirdi. Kemal Pir’in “Türk halkının kurtuluşu Kürt halkının kurtuluşundan geçer” fikri grubun teorisi oldu.

İdeolojik-politik grup olarak örgütlenme aşaması, 1974-1975’te eylemsel olarak ADYÖD (Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği) başkanlığı deneyimiyle geçti. 1975 yılında Mehmet Hayri Durmuş ile kaleme aldığı Emperyalizm ve Sömürgecilik Değerlendirmeleri, grubun ilk yazılı belgesi oldu. 1977 yılı Mart ayında Doğubayazıt, Kars-Digor, Dersim, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Gaziantep’i kapsayan Kürdistan Seferinde yaptığı konuşmaları yazılı hale getirildi. 15 Mayıs’ta biten bu yürüyüşe yanıt 18 Mayıs’ta Haki Karer’in katledilmesi oldu. Anısına cevap olarak aynı yılın sonbaharında Parti Programı’nı kaleme aldı. 1978 yılında Serxwebûn gazetesiyle yayın dönemine geçildi. Gazetenin ilk sayısında 1978 yazında kaleme aldığı Kürdistan Devriminin Yolu, diğer adıyla Manifesto adlı çalışması yayınlandı ve 26-27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır’ın Fis Köyünde Kurucu Kongre ile PKK (Partîya Karkerên Kurdîstan-Kürdistan İşçi Partisi) ilan edildi.

Devletin Maraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ katliamları, sıkıyönetim ve yoğun tutuklamalarla bu gelişmelere karşılık vermesi ve her yerde aranması üzerine, 1979 yılı 2 Temmuz’unda Urfa’nın Suruç ilçesi sınırından Kobane’ye geçiş yaptı. Suriye-Lübnan hattında 12 Eylül 1980 darbesine karşı, devrimci halk savaşını örgütleme çalışmalarına başladı. Bu süreçte Faşizme Karşı Mücadelede Birleşik Direniş Cephesi broşürü, Kürdistan’da Zorun Rolü, Ulusal Kurtuluş Problemi ve Çözüm Yolu; Kürdistan’da Kişilik Sorunu, Parti Yaşamı ve Devrimci Militanın Özellikleri; Örgütlenme Üzerine, Darağaçları ve Kışla Kültürü Üzerine, Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz, 19. Yüzyılda Kürdistan Üzerinde Mücadele adlı kitapları ile Birinci Konferansa sunduğu Politik Rapor yayınlandı.

Tüm bu teorik çalışmalar, 15 Ağustos 1984 yılında Eruh ve Şemdinli silahlı mücadele eylemleriyle somutlaştı. 1987-1990 yılları arasında yaşanan sorunları Çözümlemeler şeklinde ele aldı. Bunlar Dine Doğru Devrimci Yaklaşım, Kadın ve Aile Sorunu, Tasfiyeciliğin Tasfiyesi, 12 Eylül Faşizmi ve PKK Direnişi, Kürdistan’da İhanet ve İşbirlikçilik, Parti Tarihinde Militan Kişilik, Seçme Yazılar I-II-III-IV isimli kitaplara dönüştürülerek yayınlandı. Bu dönemde aynı zamanda silahlı mücadele isyanının önderliğini de yürüttü. ‘Varlığını koruma’ savaşı olarak tanımladığı bu mücadele 1990-1991-1992 yıllarında halkın yeniden yoğunlaşan desteğiyle kitleselleştiğinde, sorunun siyasi çözümünü ciddi olarak gündeme getirdi. Dirilişin Öyküsü, Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşta adlı kitapları bu geçiş sürecinde yayınlandı. Bu süreçte demokratik çözüm arayışı ve barış çabaları, Abdullah Öcalan ile Görüşmeler (Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları, Ekim 1990,) Apo ve PKK (Mehmet Ali Birand, Milliyet Yayınları, 1992,) Kürt Bahçesinde Söyleşi (Yalçın Küçük, Başak Yayınları, 1993,) Öcalan ve Burkay’la Kürt Sorunu (Oral Çalışlar, Pencere yayınları, 1993,) Bir Muhatap Arıyorum-Ateşkes Konuşmaları- (Temmuz 1994,) Erkeği Öldürmek (Mahir Sayın, Zelal Yayınları, Mart 1998) adlı kitaplara konu oldu. Yine bu süreçte kendi kaleminden Devrim ve Sosyalizm Sorunları, Sosyalizmde Israr İnsan Olmakta Isrardır, Gerçeğin Dili ve Eylemi, Tarih Günümüzde Gizli ve Biz Tarihin Başlangıcında Gizliyiz, Nasıl Yaşamalı I-II, Kürt Aşkı adlı kitapları yayınlandı.

Bir bütün olarak ‘özgürlüğünü sağlama’ dönemi olarak da nitelendirdiği çözüm süreci boyunca sırasıyla Özal (1993,) Erbakan (1995) ve Ecevit (1998) dönemlerinde sorunun demokratik çözümüne ilişkin çaba ve değerlendirmeleri, 1993-95-98 Diyalog-Ateşkes Metinleri ve Basın Açıklamaları şeklinde derlendi. Bu çaba ve arayışları her seferinde NATO-Gladio birimlerinin saldırı ve komplolarıyla sabote edildi. Otuz üç asker olayı, Özal’ın kuşkulu ölümü, kendisine yönelik saldırılar, bombalama ve suikast denemeleri bu saldırı ve komploların başlıcalarıdır.

Ve en son bu güçler 1 Eylül 1998 ateşkes ve demokratik çözüm çabalarına uluslararası komployla cevap verdi. ABD’nin Suriye üzerindeki çok yönlü diplomatik ve askeri baskıları nedeniyle 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkmak zorunda kaldı. Gittiği her ülkede ABD’nin yoğun baskıları nedeniyle tekrar sınır dışına çıkmaya zorlandı. Ama o sıralarda da demokratik çözüm ve barış çabalarını, perspektiflerini sürdürdü. Bunlar, Barışa Doğru/Roma Konuşmaları adı altında derlenerek kitaplaştırıldı. En son gittiği Yunanistan’da devam eden ABD, CIA ve MOSSAD takibinin Yunan Hükümeti ile işbirliğine dönüşmesiyle Kenya’ya sürüklendi. Oradan 15 Şubat 1999 tarihinde Elçilik bahçesinden kaçırılarak Nairobi Havaalanında bekleyen Türk timine teslim edildi. İmralı tek kişilik ada cezaevinde ‘tabutluk’ olarak nitelenen daracık hücreye konuldu.

Bu komplo süreci de çeşitli kitaplara konu oldu. Tek kişilik ada cezaevi ve tek kişilik hücre-tecrit koşullarında, sınırlı imkânlarıyla bir yandan maruz kaldığı uluslararası komployu aydınlatma ve boşa çıkarma, öte yandan Kürt sorununun demokratik çözümü, anlamlı ve onurlu barışı için çabalarını tek taraflı sürdürdü. 2 Ağustos 1999 tarihindeki çağrısıyla silahlı grupların sınır dışına çekilmesi ve Ekim 1999’da gerilladan ve Avrupa’dan Barış Gruplarının gelmesi bu kapsamda gerçekleşti. Soruşturma ve yargılama aşamasında başlamak üzere tutsaklığı boyunca bu yönlü duruşu, konuşmaları ve çağrıları Barış Umudu adlı kitap olarak yayınlandı. Kendi deyimiyle ‘İmralı adasını barış adası haline getirme’ çabalarını yoğunca sürdürdü.

1 Eylül 1998’te tek taraflı ilan ettiği ateşkes, 2004 yılına kadar Erdoğan Hükümeti döneminde de sürdü. Bu yıla kadar demokratik çözüm ve barış çizgisini stratejik düzeyde formüle eden savunmaları, İmralı yargılamasına sunduğu Kürt Sorununda Demokratik Çözüm Bildirgesi, Kürt Sorununda Çözüm ve Çözümsüzlük İkilemi adıyla 1999 yılında yayınlandı. İmralı yargılamasına dahil edilmeyen PKK Urfa Davasına sunduğu, hem koşulları nedeniyle kapsamlıca yapamadığı İmralı savunmasını tamamlamak hem de devam eden AİHM sürecine yanıt olmak için kaleme aldığı, ama aynı zamanda Urfa Davasının da teorik ve tarihsel kapsamını belirleyen Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa Doğru (I-II) kitabı ile bunun bir devamı, eki veya mikro örneği olarak sadece Urfa özgülü için kaleme aldığı Urfa-Tarih Kutsallık Lanet adlı kitabı 2001 yılında yayınlandı. Atina yargılamasına sunduğu Özgür İnsan Savunması 2003 yılında yayınlandı. Ardından Bir Halkı Savunmak adlı kitabını 2004 yılında tamamlayarak AİHM’e sundu ve 2005 yılında yayınlandı.

Bu tarihten itibaren de barış ve demokratik çözüm çabalarını 2006, 2009 tek taraflı ateşkesleri, Yol Haritası, Oslo Süreci, Ekim 2009’da İkinci Barış Grubunun gelişi, 2013 ateşkes ve çatışmasızlık metinleri, mektupları, Newroz 2013 bildirgesiyle gerilla gruplarının sınır dışına çekilmesi, müzakere çağrıları, 2014-15’te de devam eden Newroz açıklamaları, 10 maddelik Dolmabahçe mutabakatıyla sürdürdü. Bu süreçte kaleme aldığı Yol Haritası 2011 yılında, AİHM’ye sunduğu Demokratik Uygarlık Manifestosu -Kapitalist Modernitenin Aşılması Sorunları ve Demokratik Modernite- başlığı altında beş ciltlik (Birinci Cilt Uygarlık, İkinci Cilt Kapitalist Uygarlık, Üçüncü Cilt, Özgürlük Sosyolojisi, Dördüncü Cilt, Ortadoğu’da Uygarlık Krizi ve Demokratik Uygarlık Çözümü, Beşinci Cilt Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü) eserleri de devam eden yıllar içinde yayınlandı. İmralı’da görüşme yapan siyasi heyetle diyalogları ise Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa adıyla kitaplaştırılarak 2016 yılında yayınlandı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Nothing Found

It seems we can't find what you're looking for. Perhaps searching can help.

Setting

Layout

reset default
X